+381 64 64 9000 9 office@blueuniverse.rs

Prevod arapski Jezik

Arapski jezik je naša uža specijalnost, usmeni i pismeni prevod sa arapskog na srpski jezik ili prevod sa srpskog na arapski jezik. Naše usluge obuhvataju prevode tekstova, stručne literature, poslovne i lične dokumentacije, literarnih dela i drugog pisanog materijala sa srpskog na arapski jezik, kao i prevode sa drugih stranih jezika na arapski i obratno. Kod nas po najpovoljnijim uslovima možete dobiti i profesionalne prevode sa overom sudskog tumača, kao i angažovati naše iskusne prevodioce za potrebe konsekutivnog prevoda. Naše prevode odlikuje gramatička i pravopisna preciznost, stilska usaglašenost prevoda specifičnostima i duhu arapskog jezika, kao i povoljne cene i kratki rokovi izrade.

Arapski jezik je jedan od najvažnijih svetskih jezika. Njime govori više od 300 miliona ljudi u preko 20 različitih zemalja. Zvanični arapski jezik je u upotrebi od 6. veka n.e. a njime je pisana i sveta knjiga Islama Kuran. Koristi se u pisanju zvaničnih dokumenata i formalnim prilikama, dok se u različitim regijama koriste i različiti dijalekti. Zanimljivo je da govornici različitih dijalekta često ne razumeju jedni druge i da su skoro svi filmovi iz tog razloga tiltovani. Poslednjih godina raste interes za učenje arapskog jezika. Iako je težak za učenje, ljudi ga smatraju fascinantnim. Piše se zdesna na levo i ima puno pravila i glasova koje drugi jezici ne poznaju.

Adresa
Narodnih Heroja 16,
Novi Beograd 11070
Telefon
+381 64 64 9000 9
E-mail adresa
office@blueuniverse.rs
Viber
+381 64 64 9000 9
Whatsapp
+381 64 64 9000 9
Skype
@blueuniverse