+381 64 64 9000 9 office@blueuniverse.rs

Prevod rumunski Jezik

Naša agencija stoji vam na raspolaganju za sve vrste usmenih i pismenih prevoda rumunskog jezika sa ili bez overe sudskog tumača. Možete nas angažovati za prevode sa rumunskog na srpski jezik i obratno uključujući dvosmerne prevode drugih stranih jezika i rumunskog. Naši prevodi su stilski, gramatički i pravopisno precizni, dodatno lektorisani bez obzira da li su pitanju opšti, književni, stručni ili prevodi lične i poslovne dokumentacije.

Rumunskim jezikom govori oko 29 miliona ljudi, pre svega u matici, a predstavlja službeni jezik i u Moldaviji i Vojvodini. Zanimljivo je da se rumunski jezik u Moldaviji naziva moldavskim jezikom iako je u pitanju isti jezik. Rumunski jezik je bio dosta dugo izolovan od ostalih romanskih jezika pa je otuda najvećim delom očuvao bitne karakteristike izvornog latinskog jezika.

Adresa
Narodnih Heroja 16,
Novi Beograd 11070
Telefon
+381 64 64 9000 9
E-mail adresa
office@blueuniverse.rs
Viber
+381 64 64 9000 9
Whatsapp
+381 64 64 9000 9
Skype
@blueuniverse
Kontaktirajte nas