+381 64 64 9000 9 office@blueuniverse.rs

Sudski tumač

Prevodi sa overom sudskog tumača

U našoj agenciji možete dobiti najkvalitetnije pismene prevode za svu vrstu pravne, lične i poslovne dokumentacije, tekstova i spisa za koje vam je potrebna overa sudskog tumača. Prevodi dokumenta sa overom sudskom tumača uglavnom se traže zbog toga što je takva obaveza propisana od strane određenih državnih institucija i pojedinih inostranih organa.

Takođe, prevodi sa overom sudskog tumača često su potrebni u svrhu apliciranja na pojedina radna mesta kod stranih poslodavaca u zemlji ili inostranstvu. Overa sudskog tumača u određenim situacijama traži se i za prevode naučnih i tehničkih tekstova i druge stručne dokumentacije kao što su sertifikati i atesti proizvoda i materijala.

Pozovite nas i angažujte sudskog tumača

Naš tim čine iskusni sudski tumači za sve vodeće svetske jezike koji će vašu dokumentaciju i tekstove prevesti verodostojno, kvalitetno i u ugovorenom roku. Dugogodišnje iskustvo, visoko stručno znanje i kvalifikacije garancija su kvaliteta naših usluga. Kontaktirajte nas odmah i angažujte našeg sudskog tumača za svoje potrebe.

Za prevode sa overom sudskog tumača potrebno je da nam dostavite original ili overenu kopiju dokumenta ili drugih tekstova i mi ćemo ih prevesti i overiti u najkraćem roku u skladu sa propisanom zakonskom procedurom i po najpovoljnijim uslovima.

Usluge sudskog tumača i njegov značaj

Sudski tumače je prevodilac ovlašćen od strane nadležnih državnih organa tačnije Ministarstva pravde da obavlja poslove prevodilačke delatnosti. Svaki sudski tumač ima pečat sa svojim imenom koji potvrđuje da je preveden tekst veran originalu. Dakle, pečat sudskog tumača predstavlja pravnu potvrdu legitimiteta prevedenog teksta a njegov značaj posebno dolazi do izražaja u slučaju spora pred nadležnim domaćim državnim ili inostranim organima i institucijama kada je potrebno dokazivati neko svoje pravo ili status.

Sudski tumači su prevodioci sa velikim stručnim znanjem i iskustvom u prevođenju najrazličitijih tekstova i žanrova. Od njih se zahteva poznavanje široke, specifične i usko stručne terminologije iz mnogih oblasti. Otuda sudski prevodilac može biti samo lice koje potpuno poznaje određeni jezik sa koga prevodi, usmeno ili pismeno, uključujući njegove osobenosti i široku stručnu terminologiju.

Dokumenti za koje je potrebna overa sudskog tumača

Dokumentacija za koje vam je potreban prevod i overa ovlašćenog sudskog tumača su uglavnom dokumenta koje izdaju domaći i strani državni organi. Tu spadaju prevodi i overe ličnih i pravnih dokumenata, kao i važne poslovne dokumentacije kojima se dokazuje neko pravo, stanje ili činjenice.

Pravna dokumenta za koje potreban prevod i overa sudskog tumača najčešće su:

 • Prevodi izjava i punomoćja,
 • Prevodi potvrde o državljanstvu i prebivalištu,
 • Prevodi potvrde o nekažnjavanju,
 • Prevodi izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih,
 • Prevodi uverenja o bračnom stanju,
 • Prevodi lične karte, pasoša i vozačke dozvole,
 • Prevodi tužbi, zapisnika i rešenja,
 • Prevodi izvoda i rešenja Agencije za privredne registre,
 • Prevodi revizorskih i finansijskih izveštaja,
 • Prevodi sertifikata i međunarodnih dozvola,
 • Prevodi ugovora,
 • Prevodi tenderske dokumentacije.

Lična dokumenta za koje potreban prevod i overa sudskog tumača najčešće su:

 • Prevod uverenja o diplomiranju,
 • Prevod uverenja o položenim ispitima,
 • Prevod svedočanstava i diploma,
 • Prevod radne biografije,
 • Prevod potvrda o stanju računa u banci,
 • Prevodi medicinskih uverenja,
 • Prevodi tehničkih uputstava.

Pored nabrojanog overa sudskog tumača često je potrebna i za prevode različitih naučnih, tehničkih, istraživačkih radova, patenata i druge stručne literature.

Kontaktirajte nas i dobićete kvalitetne prevode na kojima stoji overa naših najboljih sudskih tumača. Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

Izlazak sudskog tumača – usmeni prevod

Naši sudski tumači Vam stoje na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima za stranog državljanina. Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.

Spisak sudskih tumača

 • Sudski tumač za Engleski jezik
 • Sudski tumač za Arapski jezik
 • Sudski tumač za Hebrejski jezik
 • Sudski tumač za Nemački jezik
 • Sudski tumač za Francuski jezik
 • Sudski tumač za Italijanski jezik
 • Sudski tumač za Španski jezik
 • Sudski tumač za Ruski jezik
 • Sudski tumač za Švedski jezik
 • Sudski tumač za Hrvatski jezik
 • Sudski tumač za Kineski jezik
 • Sudski tumač za Portugalski jezik
 • Sudski tumač za persijski jezik
 • Sudski tumač za japanski jezik
 • Sudski tumač za norveski jezik
 • Sudski tumač za madjarski jezik
 • Sudski tumač za makedonski jezik

 

 • Sudski tumač za pakistanski jezik
 • Sudski tumač za bosanski jezik
 • Sudski tumač za poljski jezik
 • Sudski tumač za Rumunski jezik
 • Sudski tumač za Albanski jezik
 • Sudski tumač za Belgijski jezik
 • Sudski tumač za Slovački jezik
 • Sudski tumač za Bugarski jezik
 • Sudski tumač za Česki jezik
 • Sudski tumač za Slovenački jezik
 • Sudski tumač za Turski jezik
 • Sudski tumač za Danski jezik
 • Sudski tumač za Finski jezik
 • Sudski tumač za Ukrajinski jezik
 • Sudski tumač za Grcki jezik
 • Sudski tumač za Holandski jezik

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas