+381 64 64 9000 9 office@blueuniverse.rs

Usmeni prevod

 

U našoj agenciji možete rezervisati profesionalne i iskusne prevodioce za sve usmene prevode sa i na većinu svetski poznatih jezika. Usmeni prevodi predstavljaju prevode uživo koje obavlja angažovani prevodilac i dele se na Konsekutivne i Simultane prevode.

Konsekutivni i Simultani prevodi – Prevodi uživo

Konsekutivni ili sukcesivni prevodi su usmeni prevodi sa pauzom, dok se simultani prevodi obavljaju bez pauze. Pauza predstavlja naizmeničnu smenu govornika i prevodioca. Naime, posle nekoliko rečenica, govornik pravi pauzu, a prevodilac jasno, kratko i precizno prevodi njegovo izlaganje.

Pauza se pravi nakon neke smisaone celine u prezentaciji. Po pravilu je kratka i tu se najbolje ogleda veština usmenog prevodioca. Njegov osnovni zadatak je reprodukcija misli i ideja odnosno suštine izlaganja govornika.

Da li vam treba vrhunski usmeni prevodilac?

 

Veoma je važno da za potrebe usmenog prevoda angažujete proverenog i iskusno prevodioca. U suprotnom možete rizikovati da ceo događaj zbog koga ste ga angažovali doživi fijasko. Ovo posebno važi kada je u pitanju konsekutivni prevod. Biti dobar konsekutivni prevodilac je veština koja se stiče godinama. To je veština koja podrazumeva i znanje i talenat. A naši prevodioci su upravo takvi.

Zato nas pozovite i rezervišite sastanak sa našim stručnim timom. Pronaći ćemo rešenje koja najviše odgovara vašim potrebama.

Veštine dobrog usmenog prevodioca

 

Dobar konsekutivni prevodilac mora posedovati veštine i znanja da izlaganje govornika prenese na verodostojan i upečatljiv način. Veštine dobrog usmenog prevodioca su:

 

  • Fleksibilnost 99% 99%
  • Prilagodljivost 99% 99%
  • Kreativnost 99% 99%
  • Brzina 99% 99%
  • Preciznost 99% 99%

Obzirom da je u pitanju uživo prevođenje, dobar prevodilac mora znati da se snađe u svakoj situaciji, da ispolji svoju kreativnost gde treba i brzo i precizno reaguje u određenim situacijama.

Pored toga, važno je preneti ne samo suštinu govornikovog izlaganja veći i njegovu emociju. Upravo zbog svih ovih elemenata dobri konsekutivni prevodioci su dragoceni za dobru prezentaciju.

Naš tim upravo čine iskusni usmeni prevodioci sa ogromnim iskustvom i znanjem. Zahvaljujući njihovim veštinama izlaganje govornika biće prevedeno verno a prezentacija uspešna.

Pozovite nas i rezervišite vaš termin za preliminarnu pripremu odnosno upoznavanje prevodioca sa temom izlaganja. Dobićete kvalitetan usmeni konsekutivni prevod uz najpovoljnije uslove.

Konsekutivni i simultani prevodi u praksi

Konsekutivni prevodioci najčešće se angažuju za skupove sa manjim bojem učesnika kao što su poslovni pregovori, različite prezentacije, izložbe, korporativna dešavanja i slično.

Simultani prevodioci nastupaju u timu i smenjuju se nakon određenog vremenskog intervala. Obično se angažuju za veće skupove i dešavanja; simpozijume, konferencije, seminare.

Bez obzira da li je u pitanju konsekutivni ili simultani prevod, njihov kvalitet zavisi i od dobre pripreme. Preliminarna priprema podrazumeva detaljno upoznavanje prevodioca sa temom izlaganja, njenim tokom i rasporedom. Pored toga, kada je u pitanju konsekutivni prevod, prethodna priprema podrazumeva i planiranje, dogovor i usaglašavanje govornika i prevodioca o rasporedu pauza odnosno toku izlaganja i drugim bitnim tehničkim elementima.

 

Pozovite nas i angažujte vrhunske usmene prevodioce

Usmeno prevođenje je ozbiljan i odgovoran posao. Od njega često zavisi uspešnost pregovora i različitih poslovnih dogovora. Zato vam predlažemo da zakažete svoj termin za besplatne konsultacije sa našim stručnim timom. Detaljno ćemo razmotriti sve segmente vaše prezentacije i osmisliti najbolje rešenje.

Stojimo vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas