+381 64 64 9000 9 office@blueuniverse.rs

Prevod sa arapskog jezika

Arapski jezik je naša uža specijalnost, usmeni i pismeni prevod sa arapskog na srpski jezik ili prevod sa srpskog na arapski jezik. Naše usluge obuhvataju prevode tekstova, stručne literature, poslovne i lične dokumentacije, literarnih dela i drugog pisanog materijala sa srpskog na arapski jezik, kao i prevode sa drugih stranih jezika na arapski i obratno. Kod nas po najpovoljnijim uslovima možete dobiti i profesionalne prevode sa overom sudskog tumača, kao i angažovati naše iskusne prevodioce za potrebe konsekutivnog prevoda. Naše prevode odlikuje gramatička i pravopisna preciznost, stilska usaglašenost prevoda specifičnostima i duhu arapskog jezika, kao i povoljne cene i kratki rokovi izrade.

 

Prevodi sa arapskog na srpski jezik

Pored kineskog, dosta njih arapski smatra jezikom budućnosti. Prvi razlog jeste jak uticaj Arapa na svetsku ekonomiju.

Kako rastu moć i ugled Arapa, tako raste i značaj njihovog jezika. Veliki broj gastarbajtera sa Zapada, uključujući i Srbe, živi i radi u zemljama arapskog sveta, naročito u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.

Velika potreba za prevodom sa arapskog na srpski ne treba da čudi, ako se uzme u obzir poslovnost koja se odvija između Srba i Arapa. 

Arapski spada u egzotične jezike i mali broj ljudi u Srbiji ga razume i govori. Zato je u situacijama kada vam je potreban prevod sa arapskog na srpski, i obratno, najbolje kontaktirati prevodilačku agenciju. U prevodilačkim agencijama rade profesionalni prevodioci i sudski tumači za arapski jezik.

 

Usluge prevoda sa arapskog u prevodilačkim agencijama

Naša prevodilačka agencija Blue Universe pruža usluge pismenog i usmenog prevoda sa arapskog na srpski i obratno.

Postoje situacije kada je potreban prevod sa drugih stranih jezika na arapski i obratno. Te situacije su takođe poznate zaposlenim prevodiocima i sudskim tumačima.

Prevodilačka agencija Blue Universe pruža usluge korekture i lekture tekstova na arapskom.

Prevodioci i sudski tumači za arapski jezik su obučeni za šapatno, simultano i konsekutivno usmeno prevođenje.

Praksa je pokazala da je nešto veća potreba za prevođenjem pisanih dokumenata. Međutim, to ne znači da prevodilac za arapski ne može da se izbori sa procesom usmenog prevođenja.

 

Sudski tumač za arapski jezik

Ukoliko je neophodno da određeni dokument na zahtev neke zvanične institucije prevedete i overite, tu je sudski tumač.

Uglavnom se radi o sledećim dokumentima – izvodima, potvrdama, dozvolama, ugovorima, diplomama, svedočanstvima, dokumentima koje zahteva sud, aplikacijama, prijavama itd. 

Sudski tumač za arapski ostavlja pečat kojim zapravo potvrđuje da stoji iza prevoda koji mora biti verodostojan originalu. Poželjno je sudskom tumaču dostaviti original dokumenta koji treba da se prevede na arapski ili suprotno. 

Pre nego što se obratite sudskom tumaču za arapski jezik, saznajte da li dokument mora biti overen haškim Apostille pečatom. Nadležnost za overu Apostille pečatom imaju određeni sudovi u Srbiji. Pre dolaska kod sudskog tumača, saznajte gde treba da overite dokument Apostille pečatom.

Prevodilačka agencija Blue universe pruža uslugu slanja sudskog tumača na teren, ukoliko je neophodno njegovo prisustvo ili umeće usmenog prevođenja.

 

Pismeni prevod sa arapskog na srpski jezik

Profesionalni prevodilac za arapski jezik može da se uhvati u koštac sa bilo kojim pisanim tekstom, bez obzira na tematiku i složenost.

Bitno je na vreme dostaviti dokument i dogovoriti se sa jednim ili više prevodilaca o datumu preuzimanja prevoda. Što je tekst duži, biće potrebno više vremena prevodiocu da uradi svoj posao.

Prevode se udžbenici, časopisi, magazini i knjige iz raznih oblasti – medicina, menadžment, religija, informacione tehnologije, psihologija, bankarstvo, ekonomija, sociologija itd.

Pored ličnih, prevode se poslovna dokumenta, kao i čitavi projekti.

Prevod pisanog dokumenta možete preuzeti lično u prevodilačkoj agenciji, ali može vam biti dostavljeno na željenu adresu brzom poštom ili uz pomoć kurirske službe. Prevod možete da očekujete da vam stigne na email adresu u elektronskoj formi. Prevodioci i sudski tumači se drže Zakona o zaštiti podataka, tako da je privatnost zagarantovana.

 

Prevođenje web sajtova sa arapskog jezika na srpski

Ono što su nekada u svetu informacija i komunikacije bile novine i magazini, danas su web sajtovi. Čitanje i praćenje web sajtova je nezaobilazni deo svakodnevice svakog pojedinca koji ima internet.

Ukoliko radi posla ili iz nekog ličnog razloga želite da budete čitani u arapskom svetu, razmislite o pokretanju web sajta.

Prevodilac za arapski jezik je upoznat sa SEO optimizacijom web sajtova. Znači, nema potrebe da vam arapski jezik bude prepreka za ostvarenje uspešne poslovne saradnje.

Ako niste znali, za one koji nemaju tastaturu na arapskom, postoji virtuelna tastatura koja pomaže prilikom Google pretrage.

 

Besplatni online prevod sa arapskog jezika na srpski

Ukoliko želite nešto neobavezno i na brzinu da prevedete sa arapskog na srpski, imate na internetu Google translate i slične aplikacije.

Besplatni online prevodilac nikako nije pouzdan ukoliko vam je potreban prevod nekog bitnog dokumenta ili teksta. Automatski prevodilac nije čovek koji razume kontekst i oseća duh bilo kog jezika, tako da je verodostojan prevod apsolutno nemoguć.

Međutim, ukoliko vam je potreban instant prevod radi neobavezne informative ili zabave, onda možete iskoristiti besplatni online prevod. Dovoljno je da željeni tekst ubacite u pravougaoni deo za prevod. Potom, odaberete na koji jezik želite prevod i pritisnete „enter“ ili kliknete na „prevedi“.

 

Usmeni prevod sa arapskog na srpski jezik

Usluge koje se očekuju od prevodilaca za arapski jezik jesu konsekutivno i simultano usmeno prevođenje.

Naša prevodilačka agencija pruža usluge usmenog prevoda prilikom različitih skupova, uključujući predavanja, prezentacije, seminare, sajmove, konferencije, poslovne sastanke.

Jako je bitno uputiti prevodioca u tematiku događaja ili situacije koja zahteva usmeni prevod.

 

Simultano prevođenje arapskog jezika

Simultano prevođenje arapskog jezika je zahtevan i kompleksan, ali ne i nemoguć poduhvat.

Simultano prevođenje zahteva i dobru tehničku organizaciju. Pod tehničkom organizacijom se podrazumeva oprema koja omogućava realizaciju simultanog prevoda i lice koje tom opremom upravlja.

U velikom broju slučajeva se simultani prevodilac, dok prevodi u realnom vremenu, nalazi u zvučno izolovanoj kabini. Vrlo često se za jedan događaj, ukoliko je veliki i mnogobrojan, angažuje više simultanih prevodilaca.

Simultani prevodilac po pravilu treba odlično da vlada jezikom sa kojeg prevodi, i jezikom na koji prevodi.

 

Konsekutivni prevod arapskog jezika

Konsekutivni vid prevoda je „intimniji“ od simultanog. Prevodilac se nalazi pored govornika i u trenucima pauze prevodi sa jednog jezika na drugi.

Od konsekutivnog prevodioca za arapski jezik se očekuje da ima dobru koncentraciju i moć pamćenja.

Konsekutivno prevođenje je inače najstariji vid prevođenja.

Potreban vam je prevodilac za arapski jezik?

Gde se sve može čuti arapski jezik

Prema poslednjim istraživanjima, arapski jezik govori oko 420 miliona ljudi. Arapski jezik ima oko 30 različitih dijalekata, što ga čini dodatno komplikovanim. Najrasprostranjeniji je egipatski dijalekat. Dijalekti su barijera zbog koje se govornici arapskog jezika ne razumeju između sebe.

Različita tumačenja i varijacije arapskog jezika dodatno komplikuju komunikaciju između muslimanskih zemalja i naroda.

Egipat je zemlja gde je broj govornika arapskog najveći, oko 82 miliona. Odmah iza Egipta se nižu Alžir, Sudan, Irak, Maroko, Saudijska Arabija, Jemen, Sirija, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Jordan, Libija, Liban, Palestina, Mauritanija, Oman, Kuvajt, Katar i Bahrein.

U manjoj ili većoj meri, arapski se može čuti na svim kontinentima. Arapski jezik je 11. najkorišćeniji jezik u SAD-u.

Kao što je hebrejski povezan sa judaizmom, tako je arapski neraskidivo povezan sa islamom. Arapski je liturgijski jezik svih muslimana, bez obzira gde žive.

 

Kratki osvrt na karakteristike i istoriju arapskog jezika

Arapski pripada afro-azijskoj jezičkoj porodici i grupi semitskih jezika, tačnije, jugozapadnih semitskih jezika.

Od svih semitskih jezika, među koje se ubraja i hebrejski, arapski je najzastupljeniji.

Rađanje arapskog jezika se vezuje za 5 vek p.n.e i Arabijsko poluostrvo.

Evolucija arapskog jezika može da se prati kroz tri velika perioda:

  • predklasični
  • klasični
  • moderni

Predklasični period je trajao između 5. veka p.n.e. i 4. veka n.e, klasični period između 5. i 19. veka n.e. Moderni, koji i dalje traje, počeo je u 19. veku.

Najznačajniji momenat za razvoj klasičnog arapskog jezika bila je pojava islama u 7 veku.

U epicentru islama se nalazi sveta knjiga Kuran koja je pisana klasičnim arapskim jezikom. Tako gledano, arapski se smatra svetim jezikom kao i hebrejski kojim je pisan Stari zavet. Na osnovu Kurana je nastala gramatička norma književnog arapskog jezika.

Danas, književni arapski jezik se koristi u svim arapskim zemljama kao jezik pisane reči (knjige i novine). Koristi se u džamijama, zvaničnim institucijama, na televiziji, prilikom službenih i naučnih skupova.

Književni arapski je zapravo savremeni standardni arapski jezik.

 

Da li znate šta je diglosija

Svakodnevni tj. kolokvijalni govorni arapski jezik se razlikuje od zemlje do zemlje.

Ukoliko se sretnu muslimani iz Libije i Alžira i započnu komunikaciju, neće se razumeti ukoliko govore različitim dijalektima arapskog jezika. Međutim, ukoliko razgovaraju standardnim, odnosno književnim arapskim jezikom, onda će se razumeti. Tu dolazimo do pojave diglosija koja se odnosi na paralelnu upotrebu književnog i kolokvijalnog jezika.

 

Uticaj arapskog na druge jezike

Arapski je dosta uticao na druge jezike, najviše u domenu vokabulara. Vidan je uticaj na persijski, turski, bosanski, hindi jezik itd.

Engleski jezik ima dosta reči preuzetih iz arapskog jezika, kako direktno, tako i indirektno preko nekog drugog jezika (npr. španskog ili italijanskog).

Evolucija jednog jezika je vezana za razvoj nauke i umetnosti. Za vreme Srednjeg veka u Evropi vlada mračnjaštvo, ali arapski svet cveta. Rađaju se i nesputano stvaraju naučnici, matematičari, astrolozi, pesnici, pisci itd. Svi oni sa svojim dostignućima utiču na zemlje Evrope, a sa dostignućima se provlače i nove reči.

Arapske reči su dospevale do drugih zemalja i putem islamskih osvajanja.

U srpskom jeziku takođe možemo naći reči koje su došle iz arapskog sveta – kafa, limun, sapun, miraz, džamija itd.

Što se tiče obratne situacije, u arapskom jeziku se mogu naći pozajmljenice iz grčkog i hebrejskog jezika, potom turskog i persijskog.

 

Arapsko pismo

Arapski alfabet ili abdžad predstavlja arapsko pismo, kodifikovano za pisanje arapskog jezika. Arapski jezik se čita i piše s desna na levo.

Arapsko pismo sadrži 28 slova.

Arapski jezik ima tri padeža – nominativ, genitiv i akuzativ. Razlikuju se muški i ženski rod.

Arapski jezik je korenski jezik. Od svih semitskih jezika, arapski ima najviše korena i najveći broj izvedenih reči. Takođe se odlikuje velikim brojem sinonima, pa npr. za reč sablja postoji 1.000 naziva, za reč lav 500 naziva itd.

Ne postoji malo i veliko slovo, pisano ili štampano, već se sve piše isto. Arapska slova menjaju svoj oblik u zavisnosti gde stoje u reči, na početku, u sredini ili na kraju.

 

Arapska kaligrafijа

Kaligrafija nije arapskog, već kineskog porekla, ali je jako bitna njena uloga u islamskom svetu.

Razvoj arapskog jezika je povezan sa razvojem islama, a paralelno sa jezikom i verom se razvijala islamska kaligrafija. Kaligrafija je među muslimanima najviše obožavana vrsta umetnosti.

Najstariji kaligrafski stil arapskog jezika je kufski. Ime je dobio prema gradu Kufa u Iraku.

Arapski kaligrafi su prepisivali Kuran koji je ušao u pore svakodnevnog života muslimana širom sveta.

 

Gde se uči arapski jezik u Srbiji

Na Filološkom fakultetu u Beogradu se arapski jezik i književnost izučavaju u okviru katedre za orijentalistiku. Katedra za orijentalistiku postoji od 1926. godine. To dosta govori o potrebi Srba da izučavaju svet islama sa kojim su došli u kontakt ranijih vekova preko Turaka. 

Profesori primećuju da je iz godine u godinu sve veći broj mladih koji se interesuju za arapski jezik, i uopšte za jezike zemalja Azije. Razlog je jednostavan – Azija je epicentar ubrzanog ekonomskog razvoja.

Pogledajte samo listu najmodernijih i najluksuznijih gradova na svetu, i videćete da se na samom vrhu nalazi Dubai, grad koji je nikao u pustinji.

Od 2017. godine u Beogradu postoji i Arapski centar za kulturu, gde se organizuju kursevi arapskog.

Kako postoji svetski dan skoro svakog jezika na svetu, tako postoji i za arapski i to je 18. decembar.

 

5 zanimljivih činjenica o arapskom jeziku

Arapski jezik je fascinantan u svakom pogledu. On fascinira kako svojim pismom koje izgleda kao da pleše, tako i bogatstvom reči.

Arapski jezik je melodičan, a kako je njime napisana sveta knjiga Kuran, on se smatra i svetim jezikom.

Mi smo iz mora zanimljivih činjenica o arapskom jeziku izdvojili pet:

  • U arapskom jeziku postoje glasovi kojih nema u drugim jezicima
  • Arapski jezik koristi iste znakove interpunkcije kao i srpski, ali su simboli obrnuti
  • Najstarija književna forma kod Arapa je poezija
  • U arapskom se razlikuje 11 reči za ljubav, zapravo, svaka reč se odnosi na neku od faza kroz koje zaljubljena osoba prolazi
  • Malteški jezik je potomak arapskog i jedini je ogranak arapskog koji se služi latinskim alfabetom

 

Arapski jezik spada u jezike koji se teško uče. U proseku je potrebno godinu i po dana aktivnog učenja da bi se arapski pristojno savladao.

Međutim, ne radi se samo o gramatičkim pravilima, već o povezanosti arapskog jezika sa duhom islama i istorijom arapskih naroda. Svaki iskusni prevodilac zna za tu vezu i koristi se njome prilikom rada na naručenom prevodu.

Potreban vam je prevodilac za hebrejski jezik?

Adresa
Narodnih Heroja 16,
Novi Beograd 11070
Telefon
+381 64 64 9000 9
E-mail adresa
office@blueuniverse.rs
Viber
+381 64 64 9000 9
Whatsapp
+381 64 64 9000 9
Skype
@blueuniverse
Kontaktirajte nas