+381 64 64 9000 9 office@blueuniverse.rs

Sudski tumači agencije Blue Universe poseduju licence Ministarstva pravde Republike Srbije i prevodi overeni njihovim pečatom stalnog sudskog tumača predstavljaju zvanične dokumente. Oni svojom overom jamče da su prevodi istovetni sa originalnim dokumentima. Reč je o dokumentima koji se najčešće pevode za potrebe državnih ustanova, poput ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.

Primeri takvih dokumenata su: lična dokumenta, različita rešenja, odluke, korporativna dokumenta , tehnička, medicinska ili farmaceutska dokumentacija.

Kontaktirajte nas